Cyngor i Ymgeiswyr

29.01.2021

Rydyn ni’n deall bod yn anodd iawn i gynllunio ar gyfer y dyfodol y dyddiau hyn. Mae’r Ymddiriedolwyr wedi cytuno’r dyddiadau cau am y grantiau cyntaf. Gwelwch y dogfen ‘Cyngor i Ymgeiswyr’ am y dyddiadau cau cyn i gynllunio eich prosiect a chwblhau’r ffurflen gais.

Mae’r Ymddiriedolwyr yn gobeithio bod y dyddiadau cau’n darparu digon o amser ar gyfer geiswyr yn barod eu ceisiadau ac hefyd ar gyfer y bobl wedi’i dewis yn gorffen eu prosiectau.

Mae’r dyddiadau cau Grantiau Craidd a Grantiau Myfyrwyr yn wahanol, ond mae rhaid i chi anfon eich gais am y ddau rhaglenni grant ar neu cyn Mis Mawrth 27ain 2021.

Downloads