Grantiau Myfyrwyr – Cylch 2

01.10.2021

Hoffai ymddiriedolwyr yr Ulrike Michal Foundation for the Arts (Sefydliad Ulrike Michal i Gelfyddydau) gyhoeddi agor ceisiadau am grantiau myfyrwyr am yr eildro.

Mae’r Sefydliad yn gallu cynnig chwe o grantiau myfyrwyr hyd at £250 yr un i helpu myfyrwyr ddilyn cyrsiau yn y celfyddydau cain ac addurnol.

Dylai ymgeiswyr am y grantiau myfyrwyr fod naill ai’n byw ac yn astudio yng Ngogledd Cymru, Glannau Mersi a siroedd Caer, Amwythig a Henffordd ar y gororau, neu fod yn byw yn yr ardaloedd hynny cyn dechrau eu cwrs celfyddyd.

Y dyddiad cau ar gyfer Cylch 2 Ceisiadau am Grantiau Myfyrwyr yw 12fed Tachwedd 2021.